Mâm Cúng Cô Hồn Mùng 2 & 16

Có nên cúng cô hồn hàng tháng không, mâm cúng cô hồn mùng 2, 16 hàng tháng gồm những lễ vật gì, sau khi cúng xong có ăn được không, tục rải gạo muối như thế nào

Hotline: 07.7878.3838
Don`t copy text!
Hotline 07.7878.3838